Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezanog cvijeća za 2018. godinu

Na osnovu odredbi Statuta JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla, direktor Društva donosi slijedeću odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezanog cvijeća za 2018. godinu.

Broj: 676-12 / 2017                                                                               

Dana: 25.12.2017. godine

 

Na osnovu odredbi Statuta JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla, direktor Društva donosi slijedeću:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezanog cvijeća za 2018. godinu

I

Na osnovu konkurentskog poziva za dostavu ponude i obavještenja objavljenog na portalu

javnih nabavki pristigle su dvije kvalifikovane ponude:

1. Kamelija d.o.o. Doboj Jug sa cijenom od 5.300,84 KM

2. Kamelija d.o.o. Čekinac sa cijenom od 5.658,00 KM.

II

Ovom odlukom, a na preporuku komisije za javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač se bira:

Kamelija d.o.o. Doboj Jug sa cijenom od 5.300,84 KM, jer je ponudio najmanju cijenu.

Sa navedenim ponuđačem će se zaključiti ugovor o javnoj nabavci.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom Odlukom može uložiti žalbu u roku od 5 dana od prijema iste.

 

 

          Direktor:

Faruk Latifagić dipl.krim

 

Dokument možete preuzeti ispod - Snimi dodatak

Kontakt informacije

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Kojšino 31
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)35 360-910, 330-111
Fax: +387 (0)35 264-270
Maloprodaja cvijeća: +387 (0)61 194-196
info@komemorativni-centar.ba
jkpkct@yahoo.com

 

Info

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Rješenje: Kantonalni sud Tuzla I-292;
ID:4209335690002;
UIO:209335690002;
Transakcijski računi:
NLB banka: 132-100-0309078-771
Sberbank BiH: 140-401-0016117-209
UniCredit Banka: 338-300-2250516-322
Sparkasse Bank: 199-050-0089142-804

Gdje se nalazimo

  

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive