Organizaciona struktura

Organi upravljanja u Društvu su, u skladu sa članom 5. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosni i Hercegovini:

 1. Skupština
 2. Nadzorni odbor
 3. Uprava (menadžment) Društva odnosno direktor Društva
 4. Odbor za reviziju

Prema sistematizaciji radnih mijesta a u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg izvršavanja poslova i radnih zadataka JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla ima preko 50 uposlenih radnika i sljedeću organizacijsku strukturu:

 1. Direktor Društva
 2. Služba za pravne i opšte poslove
 3. Služba za računovodstvo, finansije i komercijalne poslove
 4. Služba za usluge i proizvodnju
  • Odjeljenje za usluge
  • Odjeljenje za proizvodnju

Kontakt informacije

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Kojšino 31
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)35 360-910, 330-111
Fax: +387 (0)35 264-270
Maloprodaja cvijeća: +387 (0)61 194-196
info@komemorativni-centar.ba
jkpkct@yahoo.com

 

Info

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Rješenje: Kantonalni sud Tuzla I-292;
ID:4209335690002;
UIO:209335690002;
Transakcijski računi:
NLB banka: 132-100-0309078-771
Sberbank BiH: 140-401-0016117-209
UniCredit Banka: 338-300-2250516-322
Sparkasse Bank: 199-050-0089142-804

Gdje se nalazimo

  

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive